شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس
معرفی شرکت ... شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

کرامت کمالی

مدیر عامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : بندرعباس ، خیابان دانشگاه ، خیابان اتوبسرانی شمالی ، ساختمان نیروگاه خلیج فارس ، بلوک 2 ، واحد 1
تلفن :
نمابر :
وب سایت :