نیرو گاه سیکل ترکیبی تابان
نیروگاه تابان  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشخصات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی تابان
مشخصه شرح
سرمایه گذار شرکت و سرمایه گذاری ایران و آرین ماه تاب گستر
شرکت پروژه انرژی گستر جم
مشاور سرمایه گذار شرکت قدس نیرو
مشاور شرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکت مهندسی مسینان
نام بانک عامل صادرات
روش اجرا B.O.O


مشخصات فنی نیروگاه سیکل ترکیبی تابان
مشخصه شرح
پست نیروگاه 400 کیلو ولت
ظرفیت نیروگاه دو واحد گازی 162 مگاواتی - یک واحد بخار 160 مگاواتی
ظرفیت کل نیروگاه 484 مگاوات
مساحت زمین 50 هکتار
سنکرون واحد یک گازی 1394/12/19
سنکرون واحد دو گازی 1394/12/26
سنکرون واحد یک بخاری 1396/08/09


آدرس نیروگاه 25 کیلومتری جنوب شرقی یزد - شهرستان صدوق -جنب مجتمع نیروگاهی یزد

بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار