نیرو گاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوج
نیروگاه شوباد کهنوج  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشخصات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوج
مشخصه شرح
سرمایه گذار شرکت آرین ماه تاب گستر
شرکت پروژه شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج
مشاور سرمایه گذار شرکت والا انرژی
مشاور شرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکت مشانیر
نام بانک عامل بانک صنعت و معدن
روش اجرا B.O.O


مشخصات فنی نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوج
مشخصه شرح
پست نیروگاه فاز اول: 230 کیلوولت، فاز دوم: 400 کیلوولت
ظرفیت واحدها (در شرایط ایزو) دو واحد گازی 162 مگاواتی - یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی
ظرفیت کل نیروگاه (در شرایط ایزو) 484 مگا وات
مساحت زمین 50 هکتار
سنکرون واحد یک گازی 1393/09/30
سنکرون واحد دو گازی 1393/12/15
سنکرون واحد یک بخاری 1394/06/20


آدرس نیروگاه استان کرمان، شهرستان کهنوج، کیلومتر 15 جاده کهنوج- جیرفت

بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار