نیرو گاه سیکل ترکیبی گهران
نیروگاه گهران  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشخصات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی گهران
مشخصه شرح
سرمایه گذار مشارکت گهر انرژی سیرجان، معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و سرمایه گذاری امید و سنگ آهن گهر زمین
شرکت پروژه گهر انرژی سیرجان
مشاور سرمایه گذار شرکت قدس نیرو
مشاور شرکت تولید نیروی برق حرارتی توسعه انرژی متین
نام بانک عامل بانک سپه
روش اجرا B.O.O


مشخصات فنی نیروگاه سیکل ترکیبی گهران
مشخصه شرح
پست نیروگاه 400 کیلو ولت
ظرفیت نیروگاه دو واحد گازی 166 مگاواتی - یک واحد بخار 160 مگاواتی
ظرفیت کل نیروگاه 492 مگاوات
مساحت زمین
سنکرون واحد یک گازی 1395/04/16
سنکرون واحد دو گازی 1395/05/07
سنکرون واحد یک بخاری


آدرس نیروگاه
بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار