نیرو گاه سیکل ترکیبی بهبهان
نیروگاه بهبهان  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشخصات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
مشخصه شرح
سرمایه گذار گروه مپنا (35 درصد) و شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (65 درصد)
شرکت پروژه شرکت تولید برق خوزستان مپنا
مشاور سرمایه گذار شرکت قدس نیرو
مشاور شرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکت مشانیر
نام بانک عامل بانک صنعت و معدن
روش اجرا B.O.O


مشخصات فنی نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
مشخصه شرح
پست نیروگاه 400 کیلوولت
ظرفیت نیروگاه دو واحد گازی ۱۶۶ مگاواتی - یک واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار
ظرفیت کل نیروگاه 492 مگا وات
مساحت زمین 100 هکتار
سنکرون واحد یک گازی 1395/03/16
سنکرون واحد دو گازی 1395/04/30
سنکرون واحد یک بخاری


آدرس نیروگاه استان خوزستان، جاده بهبهان- رامهرمز، ۲۰ کیلومتری شهرستان بهبهان
بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار