نیرو گاه سیکل ترکیبی پرند
نیروگاه بهبهان  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشخصات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
مشخصه شرح
سرمایه گذار شرکت تولید برق پرند
هزینه سرمایه گذاری 390 میلیون یورو
روش اجرا EPC


مشخصات فنی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
مشخصه شرح
پست نیروگاه 400 کیلو ولت
تعداد واحد گاز 6
تعداد واحد بخار 3
ظرفیت بخش گاز (مگاوات) 960=160*6
ظرفیت بخش بخار 400 مگاوات
ظرفیت کل نیروگاه 1440 مگاوات
مساحت زمین 60 هکتار
سنکرون واحد یک 1396/08/22
سنکرون واحد دو 1397/05/15
سنکرون واحد سه 1398/08/30
صرفه جویی سوخت پس از دوران احداث در هر سال(میلیون متر مکعب) 706


آدرس نیروگاه اتوبان تهران ساوه - مقابل عوارضی دوم

بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار