نیرو گاه سیکل ترکیبی کاشان
نیروگاه بهبهان  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشخصات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
مشخصه شرح
سرمایه گذار شرکت ساخت و بهره برداری انرژی سبا نوین
مشاور سرمایه گذار شرکت قدس نیرو
هزینه سرمایه گذاری 130 میلیون یورو
روش اجرا EPC


مشخصات فنی نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
مشخصه شرح
پست نیروگاه 230 کیلووات
تعداد واحد گاز 2
تعداد واحد بخار 1
ظرفیت بخش گاز (مگاوات) 320=160*2
ظرفیت بخش بخار (مگاوات) 160=160*1
ظرفیت کل نیروگاه 484 مگاوات
مساحت زمین 50 هکتار
سنکرون واحد یک بخار 1397/09/07
صرفه جویی سوخت پس از دوران احداث در هر سال(میلیون متر مکعب) 243


آدرس نیروگاه کیلومتر 25 جاده کاشان - اردستان

بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار