نیرو گاه سیکل ترکیبی جهرم
نیروگاه بهبهان  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشخصات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
مشخصه شرح
سرمایه گذار شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
مشاور سرمایه گذار شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر
هزینه سرمایه گذاری 390 میلیون یورو
روش اجرا EPC


مشخصات فنی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
مشخصه شرح
پست نیروگاه 400 کیلووات
تعداد واحد گاز 6
تعداد واحد بخار 3
ظرفیت بخش گاز (مگاوات) 960=160*6
ظرفیت بخش بخار (مگاوات) 480=160*3
ظرفیت کل نیروگاه 1440 مگاوات
مساحت زمین 100 هکتار
سنکرون واحد یک 1397/01/26
سنکرون واحد دو 1398/01/31
سنکرون واحد سه 1398/08/26
صرفه جویی سوخت پس از دوران احداث در هر سال(میلیون متر مکعب) 695


آدرس نیروگاه کیلومتر 25 جاده جهرم - شیراز


بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار