Go to top
Zoom Out
Zoom In
تنظیمات
کوچک نمایی
بزرگ نمایی
ارتباط با ما
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
امروزامروز  
جستجو
جستجوجستجو
سایت انگلیستی
سایت انگلیستیسایت انگلیستی
اینستاگرام
اینستاگراماینستاگرام
سروش
سروشسروش
ایمیل
ایمیلایمیل
ورود
ورودورود

البرز
وب سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پچم
 • تصویر
  نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد
 • تصویر
  نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوج
 • تصویر
  نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین
 • تصویر
 • تصویر
  نیروگاه گازی رود شور
 • تصویر
  نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
 • تصویر
  نیروگاه گازی رودشور
 • تصویر
  نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی (نکا)
 • تصویر
  نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با قریب به 129نیروگاه دولتی و خصوصی در ۲۸ استان با ظرفیت (نامی) تولید برق 68388 مگاوات در سراسر کشور، مسئولیت ساماندهی فعالیت های تصدی دولت در زمینه ی تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکت های زیر مجموعه و برنامه ریزی، مدیریت توسعه و بهره برداری از نیروگاه های یاد شده در چارچوب سیاست های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیر دولتی در تولید برق حرارتی را برعهده دارد.

نیروگاه های حرارتی کشور
البرز
لوگو
گالری تصاویر
تصویر
تصویرتصویر
نیروگاه زمین گرمایی
تصویر
تصویرتصویر
نیروگاه سیکل ترکیبی
تصویر
تصویرتصویر
نیروگاه گازی
تصویر
تصویرتصویر
نیروگاه بخاری