اهداف شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  • 1- ساماندهی فعالیت‌های تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور

  • 2- راهبری شرکت‌های زیرمجموعه و برنامه ریزی، مدیریت، توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های یادشده در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در تولید برق حرارتی

بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار