مشخصات فنی واحدهای نیروگاهی کشور
مشخصات فنی واحدهای نیروگاهی کشور- نیروگاه های بخاری
ردیف نام نیروگاه سازمان بهره بردار مشخصات واحدها
محل نصب سازنده نیروگاه مدل و تیپ توربین سازنده ژنراتور سازنده توربین سازنده بویلر
1 شهید فیروزی(طرشت) تهران تهران آلستوم Alstom Alstom Stein industry
2 بعثت تهران تهران جنرال الکتریک Medium Turbine Straight Condenscing General Electric General Electric Combusion Engineering(CE)
3 اصفهان(اسلام آباد) اصفهان اصفهان جي . أي . ئي Impulse Marelli Franco Tosi Franco Tosi
W20 Impuls & Reaction Ansaldo Franco Tosi Franco Tosi
TVW 27 R/2 Impuls & reaction Ansaldo Franco Tosi Franco Tosi
4 منتظر قائم خصوصی کرج جنرال الکتریک GE Turbine - Reheat Double - Flow Exhaust GE GE GE
5 شهید بهشتی(لوشان) گیلان لوشان ك‌ . و . يونيو‌ن T 7019 - T 7018 K.W.U K.W.U BORSIG
6 زرند کرمان زرند اسپي باتين يو‌ل Action Turbine 1 Casing 12 Stage 3010 Jemont Schnider Escher Wiese MAN
7 مشهد خصوصی مشهد اشکودا 3640 & 51269 Skoda Skoda Slovesko Energetieke
Elin G 100 Elin Elin SGP pauker werk
8 زرگان(شهید مدحج) خصوصی اهواز چی.ای.سی Steam Turbine Frame Type h/8 - 335 G.E.C G.E.C NEI
9 شهید سلیمی(نکا) مازندران نکا براون باوری D3YTT 2I256B ABB ABB Babcock
10 رامین(اهواز) خوزستان اهواز تكنوپروم اكسپورت K - 300 - 240 - 2 Electrosila L.M.Z
11 بندرعباس هرمزگان بندرعباس جي . ا‌ي . ئي Wg 7 R1g 5402 - 5401 Marelli Franco Tosi Franco Tosi Stien
12 شهید محمد منتظری خصوصی اصفهان تکنوپروم اکسپورت K - 200 - 130 - 7 Electrosila L.M.Z Krasny Kotelshchik
13 توس خصوصی مشهد براون باوری D3 Y238 B.B.C. B.B.C. Waagner Biro
14 تبریز خصوصی تبریز آلستوم
15 شهید رجایی(بخاری) تهران قزوین میتسوبیشی TS 2 F - 19 Mellco MHI IHI
16 بیستون غرب کرمانشاه جي .ا‌ي . ئي TVW 27 R/2 Ansaldo Franco Tosi Ansaldo
17 شهید مفتح همدان باختر همدان میتسوبیشی TC2F-28 MHI MHI MHI
18 ایرانشهر بخاری سیستان و بلوچستان ایرانشهر اشکودا P.B.S P.B.S P.B.S
19 شازند باختر اراک مپنا QFSN-350-2-20 DEC چين DEC چين DEC چين
20 سهند آذربایجان تبریز مپنا N325-16/7/538
MOSUB-C-R-IT1
SEC چين SEC چين SEC چين
مشخصات فنی واحدهای نیروگاهی کشور- نیروگاه های گازی
ردیف نام نیروگاه سازمان بهره بردار مشخصات واحدها
محل نصب سازنده نیروگاه مدل و تیپ توربین سازنده ژنراتور سازنده توربین سازنده بویلر
1 شیراز   ك‌ . و . يونيو‌ن CTN95/82  
سولرز TG16
فیات B9 Siemens Sulzer
Fiat Marli B.B.C
Siemens Sulzer
Fiat B.B.C
 
بی بی سی B9  
بی بی سی B9
بی اس تی V93.1
2 مشهد(گازی) خصوصی مشهد آلستوم PG 5251 N Alstom Alstom
براو‌ن باور‌ي 13D Brown, Boveri & Cie (BBC) Brown, Boveri & Cie (BBC)
3 بوشهر فارس بوشهر آلستوم T190-240 , PG 5341P Alstom Alstom
T190-200 , PG 5341P
4 شهید بهشتی(لوشان) گیلان لوشان ك‌ . و . يونيو‌ن V 93 K.W.U K.W.U
5 درود باختر دورود براون باوری TYPE 9 - TCZ Brown, Boveri & Cie (BBC) Brown, Boveri & Cie (BBC)
6 شهید زنبق یزد خصوصی یزد آلستوم 5341P 1&2 - 5341N 3&4 Alstom GE
7 ری تهران ری آسک Westing house Asec Asec
هیتاچی General Electric Hitachi Hitachi
فیات Westing house Marelli & Ansaldo Marelli & Ansaldo
میتسوبیشی Westing house Mitsubishi Mitsubishi
آ . ا. گ‌ General Electric Rade Conkar AEG
8 زرگان(شهید مدحج) خصوصی اهواز آسک Westing House Acec Acec
9 تبریز گازی خصوصی تبریز فیات Fiat
10 کنارک(چابهار) سیستان و بلوچستان چابهار آلستوم Frame 5 General Electric Alstom
11 ارومیه آذربایجان ارومیه براو‌ن باور‌ي GT 9 Brown, Boveri & Cie (BBC) Brown, Boveri & Cie (BBC)
12 شریعتی خصوصی مشهد هیتاچی F5 PG5361 Hitachi Hitachi
13 صوفیان آذربایجان تبریز آ.ا.گ‌ General Electric AEG AEG
14 زاهدان سیستان و بلوچستان زاهدان هیتاچی Frame 5 G.E - B.B.C Hitachi - B.B.C
براون باوري Frame 5 GE AEG
آ . ا. گ‌ Frame 5 G.E - B.B.C Hitachi - B.B.C
15 قائن خراسان قائن هيتاچي PG 534 Hitachi Hitachi
آلستوم PG 5361 Alstom Alstom
16 هسا اصفهان شاهین شهر یونایتد تکنولوژی FT4C - 3DF BRUSH United Technologies
17 کنگان فارس کنگان آلستوم PG 5341-N PG 5211-M
PG5341P
Hitachi - Alstom Hitachi - GE - Alstom
هيتاچي
آلستوم PG 5211-M Alstom Alstom
18 گازی یزد یزد یزد ك‌ . و . يونيو‌ن کرافت V93 K.W.U K.W.U
19 فرگ داراب فارس داراب
20 گازی بندرعباس هرمزگان بندرعباس هيتاچي General Electric Hitachi Hitachi
21 خلیج فارس(هرمزگان) هرمزگان بندرعباس مپنا GT13E2 Alstom Alstom
22 جنوب اصفهان(چهلستون) خصوصی اصفهان مپنا V94.2 - TUGA پارس ژنراتور - آنسالدو توگا - آنسالدو
23 رودشور خصوصی تهران زیمنس V94.3 زيمنس زيمنس
24 چرخه ترکیبی ارومیه* خصوصی ارومیه مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
25 چرخه ترکیبی سبلان* خصوصی اردبیل مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
26 کهنوج خصوصی کهنوج Frame 5
27 عسلویه گازی خصوصی عسلویه مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
28 چرخه ترکیبی فردوسی* خصوصی خراسان مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
29 چرخه ترکیبی جهرم* خصوصی جهرم مپنا V94.2 زيمنس - پارس ژنراتور زيمنس - توگا مپنا بويلر-دوسان
30 چابهار خصوصی چابهار AEG GE type O-1 AEG AEG
مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
31 چرخه ترکیبی شهید کاوه* خراسان قائن مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
32 خرمشهر خصوصی خرمشهر مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
33 نوشهر(انتقالی از ری) خصوصی نوشهر
34 کاشان خصوصی کاشان مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
35 گلستان خصوصی گلستان مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
36 زاگرس خصوصی کرمانشاه مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
37 سلطانیه خصوصی زنجان مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
38 چرخه ترکیبی سمنان(قدس)* خصوصی سمنان مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
39 بسطامی(شاهرود) سمنان شاهرود مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
40 حافظ(فارس) خصوصی فارس مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
41 بمپور سیستان و بلوچستان ایرانشهر مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
42 ایسین هرمزگان هرمزگان V94.2 پارس ژنراتور توگا
43 اسلام آباد غرب غرب اسلام آباد
44 شمس سرخس خصوصی سرخس
45 افق(ماهشهر) خوزستان ماهشهر
46 گوهران(گل گهر) خصوصی سیرجان
47 پرنیان خصوصی تهران
48 سیار نوشهر مازندران مازندران
49 پاسارگاد قشم خصوصی هرمزگان
50 سیار بهشهر(تجن) مازندران مازندران
51 امیرآباد خصوصی مازندران
52 کاسپین خصوصی نوشهر
53 گلبرق خصوصی ماکو
54 گازی متوسط زاهدان خصوصی زاهدان
55 دالاهو خصوصی کرمانشاه
56 واحد هاي DG و CHP خصوصی استان های مختلف
57 کیش(گازی) آب و برق کیش جزیره کیش آلستوم Frame 6001 B PG 6541B Alstom GE - Alstom
General Electric Rade Končar AEG  
Frame 5oo IP Alstom GE - Alstom
58 گازی خارک فارس خارک
مشخصات فنی واحدهای نیروگاهی کشور- نیروگاه های چرخه ترکیبی
ردیف نام نیروگاه سازمان بهره بردار مشخصات واحدها
محل نصب سازنده نیروگاه مدل و تیپ توربین سازنده ژنراتور سازنده توربین سازنده بویلر
1 چرخه ترکیبی گیلان خصوصی رشت زیمنس V 94.2 K.W.U Siemens
K.W.U Siemens Waagner Biro
2 چرخه ترکیبی منتظرقائم خصوصی کرج جان براون- مپنا Frame 9 E-Type Alstom G.E
Reheat,Double Flow Exhaust Siemens Siemens Foster Wheeler
3 چرخه ترکیبی قم خصوصی قم میتسوبیشی MW 701 D MELCO MHI
ABB 100 MW ABB ABB - KWE A.B.B. Sea Sadelmi
4 چرخه ترکیبی شهیدرجایی تهران قزوین جان براون جان براون جان براون
مپنا Siemens پارس ژنراتور - زيمنس Siemens آذرآب-فاستر ويلر
5 چرخه ترکیبی نیشابور خصوصی نیشابور GE فرانسه F 9 MS 9000 GE فرانسه GE فرانسه
مپنا Inpulse+Reaction پارس ژنراتور - زيمنس Siemens آذرآب-فاستر ويلر
6 چرخه ترکیبی شریعتی خصوصی مشهد جان براون F9 MS9000 جان براون جان براون
مپنا Inpulse+Reaction پارس ژنراتور - زيمنس Siemens آذرآب-فاستر ويلر
7 چرخه ترکیبی فارس خصوصی شیراز جان براون GE Frame q - 9001E جان براون جان براون
مپنا پارس ژنراتور - زيمنس Siemens مپنا بويلر-هانجونگ
8 چرخه ترکیبی خوی خصوصی خوی GE فرانسه F9 MS9000 GE فرانسه GE فرانسه
مپنا C311 پارس ژنراتور - زيمنس Siemens آذرآب-فاستر ويلر
9 چرخه ترکیبی شهید سلیمی(نکا) مازندران نکا زیمنس زیمنس زیمنس
مپنا V 94.2 زیمنس زیمنس مپنا بويلر-دوسان
10 چرخه ترکیبی یزد یزد یزد مپنا پارس ژنراتور پارس ژنراتور توگا
مپنا GEP9E Alstom زیمنس زیمنس مپنا بويلر-دوسان
مپنا پارس ژنراتور پارس ژنراتور توگا
11 چرخه ترکیبی کازرون خصوصی کازرون مپنا MW - 701D پارس ژنراتور - آنسالدو توگا - آنسالدو
مپنا V94.2 پارس ژنراتور - زيمنس توگا - زيمنس مپنا بويلر-دوسان
مپنا
12 چرخه ترکیبی کرمان کرمان کرمان مپنا V94.2 SIEMENS آنسالدو آنسالدو
پارس ژنراتور - زيمنس توگا - زيمنس مپنا بويلر-دوسان
13 چرخه ترکیبی دماوند خصوصی گرمسار مپنا V94.2 پارس ژنراتور - آنسالدو-زيمنس توگا - آنسالدو-زيمنس مپنا بويلر-دوسان
14 چرخه ترکیبی سنندج خصوصی سنندج مپنا V94.2 پارس ژنراتور - آنسالدو-زيمنس توگا - آنسالدو-زيمنس مپنا بويلر-دوسان
15 چرخه ترکیبی آبادان خصوصی آبادان مپنا V94.2 پارس ژنراتور - آنسالدو-زيمنس توگا - آنسالدو-زيمنس مپنا بويلر-دوسان
16 چرخه ترکربی زواره خصوصی اصفهان مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
پارس ژنراتور توگا مپنابویلر
17 چرخه ترکیبی پره سر خصوصی گیلان مپنا پارس ژنراتور توگا
پارس ژنراتور توگا مپنابویلر
18 چرخه ترکربی شیرکوه خصوصی یزد مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
پارس ژنراتور توگا مپنابویلر
19 چرخه ترکیبی گناوه خصوصی بوشهر مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا
پارس ژنراتور توگا
20 شوباد کهنوج خصوصی کهنوج V94.2 پارس ژنراتور توگا
مپنابویلر
21 سرو(چادرملو) خصوصی چادرملو V94.2 پارس ژنراتور توگا
22 چرخه ترکیبی شیروان خراسان شیروان مپنا V94.2 پارس ژنراتور- آنسالدو- زیمنس توگا- آنسالدو- زیمنس مپنا بویلر- دوسان
23 سمنگان خصوصی کرمان
24 تابان(صدوق یزد) خصوصی یزد
25 پرند خصوصی تهران مپنا V94.2 آنسالدو آنسالدو
26 شهدای پیروز(بهبهان) خصوصی بهبهان
27 چرخه ترکیبی جهرم خصوصی جهرم مپنا V94.2 پارس ژنراتور-  زیمنس زیمس-توگا مپنا بویلر-دوسان
28 چرخه ترکیبی کاشان خصوصی کاشان مپنا V94.2 پارس ژنراتور توگا  

* در حال حاضر بخش گازی این نیروگاه ها فعال است.
بروز رسانی محتوا: 98/08/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار