برنامه زمانبندی راه اندازی نیروگاه های حرارتی کشور تا سال 1400
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی دولتی- چرخه ترکیبی
ردیف نام نیروگاه 1396 1397 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 شیروان 160 160 160
2 زرند کرمان 162 162
3 نکا 162 162
4 هنگام(راندمان بالا) 307 307 292
5 دو کوهه(راندمان بالا) 307 144
6 کوچک گازی درود 25
7 کوچک گازی نوشهر 25
8 کوچک گازی بهشهر 25
9 کوچک گازی طرشت 25
10 گازی متوسط زاهدان 42
مجموع 235 42 652 938 760
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی خصوصی- بلوک سیکل ترکیبی
ردیف نام نیروگاه 1396 1397 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 قشم 170 170 160
2 کاسپین (راندمان بالا ) 307 153
3 خرم آباد(فاز 1) 162 162 160
4 صندوق یزد(تابان)(یزد2) 160
5 دالاهو(کرمانشاه)(راندمان بالا) 307 307 160
6 گل گهر سیرجان 160
7 سمنگان 160
8 هریس(راندمان بالا) 310 180
9 ماکو 38 38 36
10 بهبهان 160
11 پرند(پرنیان) 25
12 شمس(سرخس) 25
13 امیرآباد 34
14 قشم 70
15 پتروشیمی دماوند(خودمصرف) 162 162
16 هرمز(خود مصرف) 160 75
17 غرب کارون(خود مصرف) 170 170 160
18 ایران LNG (خودمصرف) 480
مجموع 958 543 2099 998 555
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی بیع متقابل خصوصی- بخش بخار سیکل ترکیبی
ردیف نام نیروگاه 1396 1397 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 پرند 160 160 160
2 جهرم 160 160 160
3 ارومیه 160 160 160
4 سبلان 160 160 160
5 رودشور 345
6 چابهار 160
7 کاشان 160
8 فردوسی(توس) 160 160 160
9 عسلویه 320 160
مجموع 160 480 480 1785 640
مجموع
سال 1396 1397 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
جمع 1353 1065 3231 3721 1955
جمع کل 11325

تحقق برنامه های فوق، منوط به فعال شدن سرمایه گذار مربوطه، تامین به موقع منابع ارزی و ریالی و اخذ مجوزات مورد نیاز می باشد.
واحد های سنکرون شده با رنگ قرمز و ظرفیت مربوط به بخش بخار سیکل ترکیبی به رنگ آبی نمایش داده شده است.
بروز رسانی محتوا: 98/05/20، دفتر فناوری اطلاعات و آمار