نیروگاه های خصوصی سنکرون شده

گزارش نیروگاه های خصوصی سنکرون شده
ردیف نام نیــــروگاه تعداد و ظرفیت هر واحد سنکرون شده (مگاوات) میزان مگاوات سنکرون شده
1 چهلستون (جنوب اصفهان)(BOT) 159*6 954
2 رودشور (BOO) 264*3 792
3 فردوسی (BOO) 159*6 954
4 عسلویه (مپنا) (BOO) 159*6 954
5 خرمشهر (BOO) 162*6 972
6 گلستان ( علی آباد) (BOO) (21+)162*6 (21+)972
7 زواره (BOO) 162*2+160*1 484
8 فارس (حافظ) (BOT) 162*6 972
9 پره سر (BOT) 162*4+160*2 968
10 گازی کوچک کهنوج (BOO) 25*3 75
11 گازی کوچک نوشهر (BOO) 25*2 50
12 کاشان 162*2 324
13 گازی کوچک شمس سرخس (BOO) 25*2 50
14 گناوه(BOO) 160*1+162*2 484
15 شیرکوه(BOO) 160*1+162*2 484
16 چادرملو(BOO) 160*1+166*2 492
17 کهنوج (BOO) 160*1+162*2 484
18 تابان (BOO) 160*1+162*2 484
19 بهبهان(BOO) 160*1+166*2 492
20 گل گهر سیرجان (BOO) 166*2 332
21 سمنگان(BOO) 160*1+166*2 492
22 پرند 25*1 25
23 ماکو (BOO) 38*2 76
24 غرب مازندران (BOO) 307*1 307
25 هرمز(خود مصرف) 160*1 160
25 دالاهو(B.O.O) 310*1 310
25 غرب کارون(خود مصرف) 170*1 170
25 هریس(B.O.O) 310*1 310
مجموع کل ( 28 نیروگاه) 89 (21+)13783
بروز رسانی محتوا: 98/05/20، دفتر فناوری اطلاعات و آمار