نیروگاه های خصوصی در مرحله احداث

گزارش نیروگاه های خصوصی در مرحله احداث
ردیف نام نیــــروگاه سرمایه گذار ظرفیت در حال احداث (مگاوات)
1 نیروگاه غرب مازندران شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین 140
2 نیروگاه ماکو شرکت گلبرق ارومیه 42
3 دالاهو (اسلام آباد) - فاز اول فرآب 467
4 هرمز (خود مصرف) مشارکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و اکسین دویچلند 235
5 هریس (فاز اول) تابان هور ،نیروگاهی الوند ، آتیه کارکنان بانک سپه 180
6 قشم 2 سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و مپنا 492
7 خرم آباد (1) - فاز اول سنا + فرآب 484
8 غرب رود کارون (خود مصرف) شرکت تولید برق غرب کارون مپنا 330
مجموع کل ( 8 نیروگاه) 2370
بروز رسانی محتوا: 98/05/20، دفتر فناوری اطلاعات و آمار