اولویت های تحقیقاتی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
امروزه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است. اما به علت محدوديت منابع، بايستی سياست‌گذاري، سازمان‌دهي، برنامه‌ريزي و مديريت فعاليت‌هاي تحقيقاتي به گونه‌ای صورت گيرد تا با استفاده بهينه از منابع انساني و مالي، اهداف مورد نظر تحقق يابد. از اين رو يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بسياري از متوليان تحقيقات، شناسايي اولويت‌هاي تحقيقاتي و برنامه‌ريزي براي اجراي آن‌ها مي‌باشد. اگر اولويت‌هاي تحقيقاتي بر اساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي واقعيات و نيازهاي سازمان تعيين شوند، نتايج ارزشمندي از جمله جهت‌گيري فرايندهای تحقيقات، جلوگيري از اتلاف منابع، پرهيز از دوباره‌کاري و موازي‌کاري، تخصيص بهينه اعتبارات تحقيقاتي و افزايش نقش تحقيقات در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي کلان سازمان را به دنبال خواهد داشت. در این راستا، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با همکاری دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو با استعلام از شرکت‌های تابعه، هر ساله مجموعه "عناوين اولويت‌هاي تحقيقاتي حوزه‌ی تولید" (پیوست 1) را منتشر مي‌نمايد. برای مشاهده اطلاعات بروز و جزئیات بیشتر در مورد عناوین اولویت‌های تحقیقاتی این شرکت به آدرس https://sib.nri.ac.ir/Priority مراجعه شود.
اساتید محترم و پژوهشگران ارجمند جهت انجام اولويت‌هاي مذکور، بايستی طبق "آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پروژه‌های تحقیقاتی تقاضامحور در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی" (پیوست 2) پس از ثبت‌نام در سامانه جامع و یکپارچه مدیریت تحقیقات برق (به اختصار سامانه سیب) به آدرس sib.nri.ac.irو با مراجعه به داشبورد پروژه‌ها/ثبت فرم پیشنهاد، نسبت به تکمیل فرم‌های موجود و ارسال به کمیته تحقیقات و توسعه فناوری نیروگاه مربوطه اقدام نمايند. مطالب تکمیلی در فایل "راهنمای تعریف و پیشنهاد پروژه" (پیوست 3) آورده شده است.
ضمن استقبال از همکاري کليه پژوهشگران، متخصصان و اعضاي هيأت علمي با اين شرکت، ارائه نظرات و پيشنهادهاي کليه عزيزان در جهت ارتقاء سطح پژوهش به آدرس (rahbari.tolid@tpph.ir)، موجب امتنان خواهد بود.
پیوست 1- عناوین اولویت‌های سال 1398 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پیوست 2- آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پروژه‌های تحقیقاتی تقاضامحور در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پیوست 3- راهنمای تعریف و پیشنهاد پروژه

بروز رسانی محتوا: 98/08/04، دفتر فناوری اطلاعات و آمار