نقشه وب سایت رسمی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
         
اطلاعات و آمار
طرح های اجرایی شرکت
جایگاه شرکت در صنعت برق
نیروگاههای خصوصی سنکرون شده
نیروگاه های خصوصی در مرحله احداث
برنامه زمانبندی راه اندازی نیروگاه های کشور
عملکرد شرکت در ظرفیت شبکه سراسری برق کشور
مشخصات فنی واحدهای نیروگاهی کشور در سال 1394
         
درباره شرکت
اهداف
تاریخچه
اساسنامه
خط مشـی
هیأت مدیره
مدیران ارشد
ساختار سازمانی
وظایف و ماموریتها
         
سرمایه گذاری
تیپ قرارداد خرید برق
اهداف سرمایه گذاری
روش های سرمایه گذاری
راهنمای متقاضیان سرمایه گذاری
فلوچارت اجرای طرحهای نیروگاهی خصوصی
         
پروژه های شرکت
گازی
بخاری
بازتوانی
بیع متقابل
سیکل ترکیبی
مخازن سوخت
اقتصاد مقاومتی
         
شرکت های تولیدی تابعه
شرکت های تولیدی تابعه
         
ارتباط با ما
پرسشهای متداول
کانون بازنشستگان
حوزه ستادی شرکت
سامانه ثبت و پیگیری شکایات
مجری پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار