رسیدگی به شکایات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پاسخگویی به شکایات
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  
- آدرس : تهران, پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه همکف - دفتر حقوقي و پاسخگويي به شكايات
- تلفن : 88904327
- نمابر : 88904327
- پست الکترونیکی : Shekayat@tpph.ir
- سامانه الکترونیکی : برای ورود اینجا را کلیک نمائید
- کدپستی : 1468613114