ارتباط با حوزه ستادی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
ردیف واحد سازمانی تلفن تماس آدرس
1 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 021-42776000 پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه دوم
2 معاونت برنامه ریزی 021-42776000 پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه سوم
3 معاونت مالی و مجامع عمومی 021-42776000 پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه دوم
4 معاونت راهبری تولید 021-42776000 پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه اول
5 دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل 021-42776000 پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه دوم
6 دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
021-42776000 پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه دوم
7 دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات 021-42776000 پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه همکف
8 دفتر حراست 021-42776000 پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه همکف

جهت ارتباط با مدیران ارشد می توانید از طریق آدرس ایمیل آنها مکاتبه نمایید.

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار