پرسشهای متداول
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
سوال 1- آیا امکان احداث نیروگاه ها با تجهیزات دست دوم وجود دارد؟
خیر
سوال2- قرارداد خرید تضمینی برق چند ساله است؟
قرارداد خرید تضمینی برق 5 ساله است.
سوال3- اولین مرحله جهت اقدام به سرمایه گذاری در شرکت برق حرارتی توسط سرمایه گذاران خارجی چیست؟
مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
سوال 4- در قراردادهای سرمایه گذاری کدام یک از طرفین متولی اخذ مجوزهای محیط زیست، تامین گاز، تامین آب، اتصال به شبکه و سایر موارد می باشد؟
سرمایه گذار که در این راستا شرکت برق حرارتی همکاریهای لازم را انجام می دهد.
سوال 5- در قراردادهای سرمایه گذاری چه نهادی متولی صدور ضمانت نامه پرداخت می باشد؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سوال 6- در قراردادهای خرید تضمینی نحوه پرداخت پول به سرمایه گذار به صورت ارزی است یا ریالی؟
ریالی
سوال 7- آمار نیروگاههای برق حرارتی که به بهره برداری رسیده اند کدام است؟
در قسمت "عملکرد شرکت در ظرفیت شبکه سراسری برق شرکت" از تب "اطلاعات و آمار" در سایت اینترنتی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی آمار سالانه ظرفیت نیروگاههایی که به بهره برداری رسیده اند، قابل مشاهده است.
سوال 8- آمار نیروگاههای برق حرارتی که در دست احداث می باشند کدام است؟
در تب "پروژه های شرکت" در سایت اینترنتی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی آمار سالانه ظرفیت نیروگاههای در دست احداث، قابل مشاهده می باشد.

جهت طرح پرسش جدید اینجا را کلیک کنید.


بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار