مدیران ارشد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   مدیرعامل
  نام:محسن
  نام خانوادگی:طرزطلب
  سوابق تحصیلی:  فوق لیسانس اقتصاد و معارف اسلامی ، فوق لیسانس مدیریت اجرایی
  سوابق کاری: معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، مجری طرح های رودبار لرستان -چمشیر و پارسیان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، عضو هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  پست الکترونیکی: M.Tarztalab[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
  نام: جمال
  نام خانوادگی: آریایی
  سوابق تحصیلی : لیسانس فیزیک ، فوق لیسانس مهندسی صنایع
  سوابق کاری : مدیر کل دفتر نظارت بر نیروگاه های خصوصی شرکت توانیر ، مدیر کل دفتر خصوصی سازی صنعت برق وزارت نیرو
  پست الکترونیکی: J.Aryaee[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   معاون برنامه ریزی
  نام: حمیدرضا
  نام خانوادگی: عظیمی
  سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق -الکترونیک ، فوق لیسانس علوم اقتصادی
  سوابق کاری: رئیس هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق یزد، عضو هیئت مدیره شرکت های تولید نیروی برق شاهرود و سیستان و بلوچستان، مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مشاور مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مدیر امور برنامه ریزی، قراردادها و تامین منابع مالی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  پست الکترونیکی: H.Azimi[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   معاون مالی و مجامع عمومی
  نام: عبداله
  نام خانوادگی: عربگری
  سوابق تحصیلی : لیسانس حسابداری ، فوق لیسانس مدیریت دولتی
  سوابق کاری : معاون مالی و اداری و ذیحساب سازمان بهره وری انرژی ایران ، معاون پشتیبانی و ذیحساب سازمان توسعه برق ایران
  پست الکترونیکی: A.Arabgari[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   معاون راهبری تولید
  نام: عبدالرسول
  نام خانوادگی: پیشاهنگ
  سوابق تحصیلی: لیسانس برق -قدرت ، فوق لیسانس برق -قدرت
  سوابق کاری : مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان ، معاون هماهنگی و نظارت بر بهره برداری شرکت توانیر
  پست الکترونیکی: A.Pishahang[at]tpph.ir
بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار