Zoom Out
Zoom In
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
امروز  

وظایف و ماموریتهای شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
وب سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

وظایف و ماموریتهای شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

1- برنامه ریزی و مدیریت( توسعه و بهره برداری) ظرفیت های تولید برق حرارتی در چارچوب برنامه های جامع وکلان وزارت نیرو

2- ساماندهی و مدیریت شرکتهای تولید کننده برق حرارتی که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است

3- توسعه ظرفیت های تولید برق حرارتی در چارچوب مقررات مربوط

4- همکاری با نهادهای ذیربط برای واگذاری نیروگاههای دولتی و سهام دولت در شرکتهای تولید نیروی برق به بخش غیردولتی و افزایش سهم این بخش در تولید برق در چارچوب مقررات مربوط

5- انجام تمهیدات لازم برای جلب مشارکت بخش غیردولتی برق در احداث نیروگاه های جدید و توسعه ظرفیت و بهینه سازی نیروگاه های موجود، در جهت تحقق برنامه های مصوب وزارت نیرو

6- اجرای سیاستها، برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو

7- مدیرت سهام و سرمایه های شرکت در شرکتهای زیرمجموعه

8- اتخاذ تدابیر لازم و همکاری برای واگذاری بخشی از سهام شرکت از طریق بورس اوراق بهادار

9- انجام حمایت لازم برای افزایش بهره وری عوامل تولید در شرکتهای زیرمجموعه

10- اخذ هرگونه تسهیلات مالی، عرضه اوراق مشارکت و سایر روشهای تامین منابع مالی با رعایت موزارین قانونی

11- مدیریت، توسعه و تامین منابع مالی و استفاده بهینه از این طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه

12- استفاده بهینه از سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سایر منابع داخلی شرکت وشرکتهای تابع در راستای حمایت از بخش خصوصی در جهت احداث، توسعه و بهینه سازی تاسیسات و تامین تجهیزات وخدمات تولید برق. شرکت می تواندبا تایید وزارت نیرو با استفاده از منابع فوق به احداث ، توسعه و بهینه سازی تاسیسات تولید برق دولتی مبادرت ورزد.

13- ارتقای بازده نیروگاه های حرارتی با توسعه روشهایی مانند تولید همزمان برق و حرارت و برودت و تولید آب شیرین با استفاده از حرارت بازیافتی

14- انجام اقدامات لازم و اعمال حمایت برای کاهش انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای ناشی از تولید برق حرارتی

15-حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر با استفاده از ظرفیت نهادهای مالی و منابع داخلی شرکت

16- مدیریت و هماهنگی بین شرکتهای زیرمجموعه و هدایت آنها در جهت سیاست های تعیین شده از طرف وزارت نیرو

17-نظارت بر مدیریت و نظام مالی شرکتهای تابع

18-انجام هرگونه عملیات اجرایی، مهندسی، بازرگانی، مالی، معاملات و سرمایه گذاری، تشکیل شرکت، مشارکت در موسسات و شرکتهای دیگر که در راستای سیاست های وزارت نیرو و مرتبط با موضوع شرکت باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط

19- انجام و حمایت از فعالیت های پژوهشی، نوآوری و فن اوری در حوزه فعالیت شرکت

بروزرسانی محتوا: 1399/02/10 05:18 ب.ظ (دفتر فناوری اطلاعات و آمار)