ردیف واحد سازمانی تلفن تماس آدرس
1 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 021-42775538 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه پنجم
2 معاونت برنامه ریزی 021-42775437 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه چهارم
3 معاونت مالی و مجامع عمومی 021-42775707 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه هفتم
4 معاونت راهبری تولید .... شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
5 دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل 021-42775701 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه هفتم
6 دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
(مسئول بارگذاری محتوای جایگاه)
021-42775131 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه اول
7 دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات 021-42775175 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه همکف
8 دفتر حراست 021-42775213 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه همکف
9 مجری پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 021-42776306 پژوهشگاه نیرو- شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی- طبقه همکف

جهت ارتباط با مدیران ارشد می توانید از طریق آدرس ایمیل آنها مکاتبه نمایید.