شرکت تولید نیروی برق یزد
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت تولید نیروی برق یزد
معرفی شرکت تولید نیروی برق یزد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

ابوالفضل اسدی

مدیر عامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : استان یزد، یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور (چهل و یکم)
تلفن : 38254812 035
نمابر : 38254557 035
وب سایت : http://Yazd.tpph.ir