شرکت تولید نیروی برق شیروان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت تولید نیروی برق شیروان
معرفی شرکت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

علیرضا بانکیان

مدیر عامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : خراسان شمالی ، شهرستان شیروان ، نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تلفن :
نمابر :
وب سایت :