شرکت تولید نیروی برق شاهرود
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت تولید نیروی برق شاهرود
معرفی شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

ابوالقاسم مهتدب

مدیرعامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : استان سمنان، شهرستان سمنان، بلوار قدس، خیابان برق، داخل محوطه شرکت برق منطقه ای سمنان، ساختمان شهید قاسمیان
تلفن : 33364460 023
نمابر : 33364461 023
وب سایت : http://Shahrood.tpph.ir