شرکت تولید نیروی برق فارس
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت تولید نیروی برق فارس
معرفی شرکت ... شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

محمد صادق روزی طلب

مدیر عامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : شیراز ، خیابان ارم ، کوچه 13 ، فرعی 13/5 ، پلاک 182
تلفن : 32250217-071
نمابر : 32250249-071
وب سایت : http://Fars.tpph.ir