شرکت تولید نیروی برق بیستون
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت تولید نیروی برق بیستون
معرفی شرکت ... شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

فریبرز شریف نیا

مدیر عامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : کرمانشاه ، خیابان 22 بهمن ، خیابان گلایل ، ساختمان مرکزی شرکت برق منطقه ای غرب
تلفن :
نمابر :
وب سایت :