شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
معرفی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

حسین سلیمی

مدیرعامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : هرمزگان، بندرعباس، بلوار امام خمینی، حدفاصل سهند و چهار راه نخل ناخدا، جنب برج بهشت، شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
تلفن : 33669856 076
نمابر : 33666584 076
وب سایت : http://Bandarabbas.tpph.ir