هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی


رئیس هیأت مدیره

 

نام

هوشنگ

نام خانوادگی

فلاحتیان

سوابق تحصیلی

- لیسانس مکانیک
- فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سوابق کاری - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان
- معاون وزیر در امور برق و انرژی

پست الکترونیکی

H.Falahatian@tpph.ir


عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

 

نام

محسن

نام خانوادگی

طرزطلب

سوابق تحصیلی

- فوق لیسانس اقتصاد و معارف اسلامی
- فوق لیسانس مدیریت اجرایی

سوابق کاری

- معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
- مجری طرح های رودبار لرستان، چمشیر و پارسیان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
- عضو هیأت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

پست الکترونیکی

M.Tarztalab@tpph.ir


عضو هیأت مدیره

 

نام

عبدالرسول

نام خانوادگی

پیشاهنگ

سوابق تحصیلی

- لیسانس برق- قدرت
- فوق لیسانس برق- قدرت
سوابق کاری - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان
- معاون هماهنگی و نظارت بر بهره برداری شرکت توانیر

پست الکترونیکی

R.Pishahang@tpph.ir


عضو هیأت مدیره

 

نام

محمد

نام خانوادگی

دورعلی

سوابق تحصیلی

- لیسانس برق- قدرت
- فوق لیسانس برق- قدرت
- دکترای هوا و فضا
سوابق کاری - استاد دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیکی

M.Dourali@tpph.ir


عضو هیأت مدیره

 

نام

کیومرث

نام خانوادگی

حیدری

سوابق تحصیلی

- لیسانس علوم کامپیوتر
- فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
- دکترای اقتصاد انرژی
سوابق کاری - مشاور

پست الکترونیکی

K.Heidari@tpph.ir


عضو هیأت مدیره

 

نام

علی اصغر

نام خانوادگی

اسمعیل نیا گتابی

سوابق تحصیلی

- دکترای تخصصی اقتصاد
سوابق کاری - مدیر بازاریابی و امور قراردادها شرکت مدیریت شبکه برق ایران
- مدیر کل تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو

پست الکترونیکی

aeketabi@gmail.com


عضو هیأت مدیره

 

نام

عبداله

نام خانوادگی

عربگری

سوابق تحصیلی

- لیسانس حسابداری
- فوق لیسانس مدیریت دولتی
سوابق کاری - معاون مالی و اداری و ذیحساب سازمان بهره وری انرژی ایران
- معاون پشتیبانی و ذیحساب سازمان توسعه برق ایران

پست الکترونیکی

A.Arabgari@tpph.ir