اولویت های تحقیقاتی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
امروزه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است. اما به علت محدوديت منابع، بايستی سياست‌گذاري، سازمان‌دهي، برنامه‌ريزي و مديريت فعاليت‌هاي تحقيقاتي به گونه‌ای صورت گيرد تا با استفاده بهينه از منابع انساني و مالي، اهداف مورد نظر تحقق يابد. از اين رو يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بسياري از متوليان تحقيقات، شناسايي اولويت‌هاي تحقيقاتي و برنامه‌ريزي براي اجراي آن‌ها مي‌باشد. اگر اولويت‌هاي تحقيقاتي بر اساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي واقعيات و نيازهاي سازمان تعيين شوند، نتايج ارزشمندي از جمله جهت‌گيري فرايندهای تحقيقات، جلوگيري از اتلاف منابع، پرهيز از دوباره‌کاري و موازي‌کاري، تخصيص بهينه اعتبارات تحقيقاتي و افزايش نقش تحقيقات در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي کلان سازمان را به دنبال خواهد داشت.
در این راستا، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با همکاری دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو با استعلام از شرکت‌های تابعه، هر ساله مجموعه "عناوين اولويت‌هاي تحقيقاتي حوزه‌ی تولید" (پیوست 1) را منتشر مي‌نمايد. شایان ذکر است فهرست اولویت‌های تکمیلی تا 31 شهریورماه سال جاری اعلام می‌گردد (پیوست 2). برای مشاهده اطلاعات بروز و جزئیات بیشتر در مورد عناوین اولویت‌های تحقیقاتی این شرکت به آدرس http://sib.nri.ac.ir/Priority مراجعه شود.
اساتید محترم و پژوهشگران ارجمند جهت انجام اولويت‌هاي مذکور، بايستی طبق "آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پروژه‌های تحقیقاتی تقاضامحور در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی" (پیوست 3) پس از ثبت‌نام در سامانه جامع و یکپارچه مدیریت تحقیقات برق (به اختصار سامانه سیب) به آدرس sib.nri.ac.ir و با مراجعه به داشبورد پروژه‌ها/ثبت فرم پیشنهاد، نسبت به تکمیل فرم‌های موجود و ارسال به کمیته تحقیقات و توسعه فناوری نیروگاه مربوطه اقدام نمايند. مطالب تکمیلی در فایل "راهنمای تعریف و پیشنهاد پروژه" (پیوست 4) آورده شده است.
ضمن استقبال از همکاري کليه پژوهشگران، متخصصان و اعضاي هيأت علمي با اين شرکت، ارائه نظرات و پيشنهادهاي کليه عزيزان در جهت ارتقاء سطح پژوهش به آدرس (rahbari.tolid@tpph.ir)، موجب امتنان خواهد بود.

پیوست 1- عناوین اولویت‌های سال 1397 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پیوست 2- عناوین اولویت‌های تکمیلی سال 1397 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پیوست 3- آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پروژه‌های تحقیقاتی تقاضامحور در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پیوست 4- راهنمای تعریف و پیشنهاد پروژه