Go to top
Zoom Out
Zoom In
تنظیمات
کوچک نمایی
بزرگ نمایی
ارتباط با ما
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
امروزامروز  
جستجو
جستجوجستجو
سایت انگلیستی
سایت انگلیستیسایت انگلیستی
اینستاگرام
اینستاگراماینستاگرام
سروش
سروشسروش
ایمیل
ایمیلایمیل
ورود
ورودورود

وظایف و ماموریتهای شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
وب سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پچم
وظایف و ماموریتهای شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

1- برنامه ریزی و مدیریت( توسعه و بهره برداری) ظرفیت های تولید برق حرارتی در چارچوب برنامه های جامع وکلان وزارت نیرو

2- ساماندهی و مدیریت شرکتهای تولید کننده برق حرارتی که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است

3- توسعه ظرفیت های تولید برق حرارتی در چارچوب مقررات مربوط

4- همکاری با نهادهای ذیربط برای واگذاری نیروگاههای دولتی و سهام دولت در شرکتهای تولید نیروی برق به بخش غیردولتی و افزایش سهم این بخش در تولید برق در چارچوب مقررات مربوط

5- انجام تمهیدات لازم برای جلب مشارکت بخش غیردولتی برق در احداث نیروگاه های جدید و توسعه ظرفیت و بهینه سازی نیروگاه های موجود، در جهت تحقق برنامه های مصوب وزارت نیرو

6- اجرای سیاستها، برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو

7- مدیرت سهام و سرمایه های شرکت در شرکتهای زیرمجموعه

8- اتخاذ تدابیر لازم و همکاری برای واگذاری بخشی از سهام شرکت از طریق بورس اوراق بهادار

9- انجام حمایت لازم برای افزایش بهره وری عوامل تولید در شرکتهای زیرمجموعه

10- اخذ هرگونه تسهیلات مالی، عرضه اوراق مشارکت و سایر روشهای تامین منابع مالی با رعایت موزارین قانونی

11- مدیریت، توسعه و تامین منابع مالی و استفاده بهینه از این طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه

12- استفاده بهینه از سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سایر منابع داخلی شرکت وشرکتهای تابع در راستای حمایت از بخش خصوصی در جهت احداث، توسعه و بهینه سازی تاسیسات و تامین تجهیزات وخدمات تولید برق. شرکت می تواندبا تایید وزارت نیرو با استفاده از منابع فوق به احداث ، توسعه و بهینه سازی تاسیسات تولید برق دولتی مبادرت ورزد.

13- ارتقای بازده نیروگاه های حرارتی با توسعه روشهایی مانند تولید همزمان برق و حرارت و برودت و تولید آب شیرین با استفاده از حرارت بازیافتی

14- انجام اقدامات لازم و اعمال حمایت برای کاهش انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای ناشی از تولید برق حرارتی

15-حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر با استفاده از ظرفیت نهادهای مالی و منابع داخلی شرکت

16- مدیریت و هماهنگی بین شرکتهای زیرمجموعه و هدایت آنها در جهت سیاست های تعیین شده از طرف وزارت نیرو

17-نظارت بر مدیریت و نظام مالی شرکتهای تابع

18-انجام هرگونه عملیات اجرایی، مهندسی، بازرگانی، مالی، معاملات و سرمایه گذاری، تشکیل شرکت، مشارکت در موسسات و شرکتهای دیگر که در راستای سیاست های وزارت نیرو و مرتبط با موضوع شرکت باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط

19- انجام و حمایت از فعالیت های پژوهشی، نوآوری و فن اوری در حوزه فعالیت شرکت ​

بروزرسانی محتوا: 1400/06/10 05:25 ب.ظ (دفتر فناوری اطلاعات و آمار)