+A | -A |
ch
در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار مربوط به برنامه زمانبندی راه اندازی نیروگاه های کشور ارائه می گردد.

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برنامه زمانبندی راه اندازی نیروگاه های کشور