Go to top
Zoom Out
Zoom In
تنظیمات
کوچک نمایی
بزرگ نمایی
ارتباط با ما
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
امروزامروز  
جستجو
جستجوجستجو
سایت انگلیستی
سایت انگلیستیسایت انگلیستی
اینستاگرام
اینستاگراماینستاگرام
سروش
سروشسروش
ایمیل
ایمیلایمیل
ورود
ورودورود

نظرسنجی خدمات

پچم
محتوا و مستندات ارائه شده در خصوص خدمت این دستگاه اجرایی به چه میزان در آشنایی و استفاده از خدمت مفید بوده است؟ *
آیا با مطالعه بخش خدمت دستگاه اجرایی، نیازی به مراجعه مستقیم و حضوری به این دستگاه جهت بهره گیری از خدمت این دستگاه را دارید؟ *
جهت تسریع و تسهیل در بهره گیری از خدمت شرکت تمایل به استفاده از کدام بسترهای تعاملی ذیل را دارید؟ *
لطفا پیشنهادات تکمیلی خود را در خصوص خدمت این دستگاه، اعلام بفرمائید.